COÖPERATIE THUIS&VEILIG

Voor het toegankelijker en doelmatiger organiseren van acute wijkverpleging in de avonden, nachten en weekenden voor kwetsbare (oudere) burgers.

WIE WE ZIJN

Coöperatie Thuis&Veilig is een initiatief van thuiszorgaanbieders die streven naar een landelijke dekking van bereikbare en beschikbare verpleegkundige acute inzet in de avonden, nachten en weekenden.

ONZE AMBITIE

Voor alle Nederlandse burgers moet in de avonden, nachten en weekenden kwalitatief verantwoorde en acute zorg bereikbaar en beschikbaar zijn.

HOE HET WERKT

Elke thuiszorgaanbieder kan lid worden van coöperatie Thuis&Veilig. Wij selecteren per regio een aanbieder die de acute zorg voor alle aangesloten leden in het betreffende gebied verzorgt.

Thuis&Veilig brengt acute en ongeplande verpleegkundige zorg in de avonden, nachten en weekenden per regio op één plek onder.

VOOR WIE WE ER ZIJN

Leden

Thuis&Veilig nodigt zorgaanbieders uit lid te worden om acute zorg per regio op één plek onder te brengen.

Regionale uitvoerders

Thuis&Veilig leden kunnen zich beschikbaar stellen als regionale uitvoerders. Zij verzorgen dan de zorg namens alle aangesloten leden in het betreffende gebied.

Zorgverzekeraars

Met zorgverzekeraars maakt Thuis&Veilig (raam)afspraken over tarief, aanpak en declaratieroute.

Door aansluiting bij Thuis&Veilig wordt acute zorg betaalbaarder en verbetert de
samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners.

Coöperatie
Thuis&Veilig

Samen zorgen we voor betere acute verpleegkundige zorg, op afstand en aan huis in avonden, nachten en weekenden!

Voordelen voor leden, regionale uitvoerders en zorgverzekeraars
  • Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners
  • Regionale inbedding
  • Kwaliteit
  • Continuïteit
  • Betaalbaarheid
  • Doelmatigheid (adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit)
088-0234702 | paul@thuisenveilig.nl | www.thuisenveilig.nl