Leden

Informatie voor leden
Elke zorgaanbieder kan (aspirant) lid worden van Thuis&Veilig. Toegelaten zorgaanbieders moeten lid zijn van ActiZ en/of BTN. Thuis&Veilig brengt voor leden de acute zorg in de avonden, nachten en weekenden per regio op één plek onder. Dat kan ook via bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden in de regio. De leden maken per regio afspraken over informatie-uitwisseling, sleutelbeheer en dergelijke.

VOORDELEN

Door lid te worden van coöperatie Thuis&Veilig ontstaan een aantal schaalvoordelen:

 • Geen onrendabele acute avond, nacht en weekenddiensten meer.
 • Ontzorging als u deze zorg niet meer zelf wilt of kunt leveren.
 • Stapsgewijze uniformering van regionale afspraken rond bijvoorbeeld informatie en woningtoegang.
 • Oplossing van versnippering in regio’s waar meerdere aanbieders naast elkaar uitvoeren.
 • Zeggenschap t.b.v. borging van de kwaliteit van zorg voor uw cliënten door de uitvoerder.
 • (Continuering) van mogelijke aanvullende bilaterale dienstverlenings-afspraken met de uitvoerder.
 • Bijdrage aan oplossing van regionale knelpunten en betere samenwerking met HAP’s en SEH.

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap verkrijgt u eenvoudig door het invullen en digitaal toezenden van de ledenovereenkomst. Hierin zijn de rechten en plichten van leden opgenomen. Leden hebben stemrecht in de algemene vergadering van Thuis&Veilig. Leden betalen een lidmaatschapsbijdrage. Dit wordt aangewend voor onder meer de aanloopkosten en mogelijke vervolginvesteringen. De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage is afhankelijk van de zorgomzet.

Bekijk alle informatie die belangrijk is voor u als (aspirant-)lid

FAQ

Hier vindt u veelgestelde vragen over Thuis&Veilig. Deze actualiseren wij regelmatig aan de hand van vragen die bij ons binnen komen. Wordt uw vraag niet beantwoord op de site, neem dan contact met ons op!
Hoe weet ik of lidmaatschap voor mijn budget het beste is?
Of u nu een kleine of grote aanbieder bent. Landelijk is acute ongeplande zorg in de avond, nacht en weekenden niet kostendekkend. In onze bespreking met zorgverzekeraars gaan wij uit van kostendekkendheid en een meerjarige bijstelling van het tarief voor deze zorg. In oktober verwachten wij u daarover meer te kunnen zeggen.

In elk geval zal de uitkomst beter dekkend zijn dan nu het geval is; een regionale uitvoerder krijgt nu zijn ANW-beschikbaarheid ten behoeve van cliënten van andere aanbieders vaak niet vergoed. Wanneer u deze zorg bij een regionale uitvoerder onderbrengt, bespaart u kosten van een meestal onrendabele lijn.
Zijn er voorwaarden verbonden aan het lidmaatschap?
Wie bepaalt of ik lid mag worden van Thuis&Veilig?
Zijn er kosten verbonden aan het lidmaatschap van Thuis&Veilig?
Wat zijn de voordelen van het lidmaatschap?

DOWNLOADS

Hier vindt u diverse documenten met achtergrondinformatie over Thuis&Veilig en de werkwijze van de coöperatie.

Coöperatie
Thuis&Veilig

Samen zorgen we voor betere acute verpleegkundige zorg, op afstand en aan huis in avonden, nachten en weekenden!

Voordelen voor leden, regionale uitvoerders en zorgverzekeraars
 • Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners
 • Regionale inbedding
 • Kwaliteit
 • Continuïteit
 • Betaalbaarheid
 • Doelmatigheid (adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit)
088-0234702 | paul@thuisenveilig.nl | www.thuisenveilig.nl