Zorgverzekeraars

Informatie voor zorgverzekeraars
Thuis&Veilig maakt met u als zorgverzekeraar graag (raam)afspraken over tarief, aanpak en declaratie-route van acute ongeplande zorg in de avonden, nachten en weekenden. Op een transparante wijze en vanuit de insteek van informatie-ontwikkeling inzake prijs en kwaliteit, doelmatigheid, benchmarking en jaarlijkse bijstelling. 

VOORDELEN

 • Verzekerden kunnen blijven rekenen op acute zorg in de avonden, nachten en weekenden.
 • Fair share: andere verzekeraars betalen ook hun deel in regio’s.
 • Kostenverlaging doordat een doelmatige infrastructuur wordt georganiseerd.
 • Bundeling van contract- en administratiebemoeienissen wat leidt tot doelmatigheid in de backoffice.
 • Verminderde druk op de (duurdere) spoedeisende hulp en huisartsenposten en onnodige vervolgzorg.
 • Verbeterde samenwerking in de keten met de HAP-indeling als kleinste eenheid.

FAIR SHARE

Voor de bepaling van regionaal uitvoerderschap is de HAP-regio-indeling als kleinste eenheid gekozen in verband met de beoogde samenwerking met huisartsen. Per HAP-regio zal het streven zijn een budget te hebben waarin een fair share van verschillende verzekeraars is verwerkt. Het uiteindelijke uitvoeringsgebied van een regionale uitvoerder bestaat bij voorkeur uit meerdere HAP-regio’s die samen een logisch werkgebied aanduiden.

VERKENNING EN CONTRACTERING

Op basis van onze gebiedsinventarisatie verkent Thuis&Veilig met zorgverzekeraars gezamenlijk wat passende, haalbare en wenselijke stappen zijn. Thuis&Veilig maakt graag (raam)afspraken over een tarief per verzekerde, het budget per HAP-regio, de aanpak en de declaratie-route van acute zorg. Daarbij kan soms de aspirant regionale uitvoerder een belangrijke rol spelen. De verwachting is dat in de eerste fase een aantal regio’s voorop loopt met de gemeenschappelijke aanpak.

VOLGBELEID

Als zorgverzekeraar heeft u de mogelijkheid om, op geleide van uw inkoopbeleid, aanbieders uit te nodigen zich bij Thuis&Veilig aan te sluiten. In regio’s waar u als zorgverzekeraar niet leidend bent, kunt u tot een (voor aanbieders eventueel vrijwillig) volgbeleid overgaan. Bent u als zorgverzekeraar leidend in een regio dan is de kans aanwezig dat aanbieders werken in uw lijn. Voor niet – leidende zorgverzekeraars is het dan eenvoudiger daarop in praktijk (en mits in aansluiting op hun inkoopbeleid) aan te sluiten. Het kan echter voorkomen dat een aspirant regionale uitvoerder wil aansluiten bij Thuis&Veilig terwijl u als zorgverzekeraar de traditionele route van inkoop voor ogen heeft. Daarover gaan we dan met elkaar in gesprek. Zodanig dat dat kostendekkend is en kwalitatief ondersteund wordt.

Bekijk alle informatie die belangrijk is voor u als zorgverzekeraar

DOWNLOADS

Hier vindt u diverse documenten met achtergrondinformatie over Thuis&Veilig en de werkwijze van de coöperatie.

Coöperatie
Thuis&Veilig

Samen zorgen we voor betere acute verpleegkundige zorg, op afstand en aan huis in avonden, nachten en weekenden!

Voordelen voor leden, regionale uitvoerders en zorgverzekeraars
 • Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorgaanbieders en ketenpartners
 • Regionale inbedding
 • Kwaliteit
 • Continuïteit
 • Betaalbaarheid
 • Doelmatigheid (adequate inzet van schaarse zorgcapaciteit)
088-0234702 | paul@thuisenveilig.nl | www.thuisenveilig.nl